Vi lever i en värld som digitaliseras mer och mer, inte minst när det gäller försäljning. Många fler ställer krav på snabba online-tjänster, och här nedanför listas för- och nackdelar när det kommer till B2B.

Fördelar

Anpassning efter köpare
Man kan hålla koll på vad kunder handlat tidigare, rekommendera liknande produkter, och på så sätt anpassa köpupplevelsen efter företaget.

Direkt återkoppling
Genom att lämna recensioner på produkter och tjänster kan köpare få ett intryck av tidigare köpares upplevelse, samtidigt som säljaren kan få en uppfattning av samtliga köpares upplevelser.

Den internationella marknaden
E-handeln gör det möjligt för företaget att skapa öppettider som löper 24/7, alltså kan kunder handla dygnet runt. Detta gör det möjligt för företag i andra tidszoner, och över hela världen, att handla.

Smidig handel
Något som är väsentligt i dagens samhälle är att kunna göra snabba affärer, vilket online-tjänster kan erbjuda. Om e-handeln har tydliga instruktioner och steg för att genomföra köp kan man få igenom en snabb försäljning och locka köparen att komma tillbaka.

Billigt för företag
I och med e-handel behöver inte företag anställa och lära upp nya säljare. Det kräver mindre arbetskraft, och företaget sparar på så sätt in pengar.

Digital marknadsföring
Genom digital marknadsföring kan man följa säljprocess och siffror för e-handeln. Detta gör det enklare för företaget att se köpares behov och anpassa sig efter deras mönster.

Nackdelar

Svårt att anpassa produkter
Det som kan vara svårt med e-handel är att designa och skapa produkter och tjänster anpassade helt efter köparens specifika behov och önskningar. Där går även chansen till förhandling förlorad eftersom det inte går att direkt kommunicera med företaget.

Lättare att snabbt förlora köpare
Om köpare upplever att de har svårt att navigera sig i e-handeln, eller att den inte har tillräckligt med verktyg och instruktioner för att kunna genomföra effektiva köp, kan det riskera att köparen ger upp snabbt och letar sig till andra företag.

Categorized in: