Så fungerar det

Våra möten hålls på restaurang Finn Inn i Lund kl 11.45-13.30 varje fredag. OBS: sista fredagen i varje månad är mötet bara för medlemmar. Övriga fredagar är gäster alltid mycket välkomna!

Finn Inn, Dag Hammarskjölds väg 2, Lund

Tid: Fredagar 11.45-13.30.


Varje möte följer en bestämd agenda:

11.45-12.00 Betalning av lunch och sätta sig till bords

12.15 Presentation av Sund Affärsnätverk

12.20 Varje medlem och gäst presenterar sig i en minut och gör sök

12.40 10 minuters presentation av medlem/gäst alternativt 20 min föredrag

12.50/13.00 Uppföljning av sök och avrapportering

13.15 Avslut med mingel.