Så fungerar det

Våra möten hålls på restaurang Finn Inn i Lund kl 12.30-13.45 varje fredag. OBS: sista fredagen i varje månad är mötet bara för medlemmar. Övriga fredagar är gäster alltid mycket välkomna!

Finn Inn, Dag Hammarskjölds väg 2, Lund

Tid: Fredagar 12.30-13.45.


Varje möte följer en bestämd agenda:

1. Betalning av lunch och sätta sig till bords

2. Presentation av Sund Affärsnätverk

3. Varje medlem och gäst presenterar sig i en minut och gör sök

4. 10 minuters presentation av medlem/gäst alternativt 20 min föredrag

5. Uppföljning av sök och avrapportering

6. Avslut med mingel.