Bransch:Välgörenhet
Medlem:Jennie Norén
Hemsida:https://www.ronaldmcdonaldhus.se/lund/

Vårt hus är ett boende, ett hem hemifrån, för familjer med ett svårt
sjukt barn som vårdas på Universitetssjukhuset i Lund.
I dagsläget kan 20 familjer bo hos oss och då vi tvingas att tacka nej till många familjer varje vecka så bygger vi nu ut med ytterligare 7 rum.
Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse som är beroende av donationer och sponsorer för att kunna hjälpa våra familjer på bästa sätt.