Bransch:Human Resources
Medlem:Marie Gralén
Hemsida:www.inshure.se

Inshure AB är din personalavdelning. Vi kan bland annat hjälpa dig med chefsstöd och utbildning av chefer, utredningar och komplicerade frågor, strategier och policies, organisationsförändringar, kompetensutveckling, individ- och grupputveckling samt rekrytering.
Insourced Human Resources - helt enkelt.