Bransch:Redovisning
Medlem:Ann Wirenstedt
Hemsida:www.anyo.se

Vi driver små och medelstora företags ekonomiavdelningar och tillhandahåller alla där förekommande tjänster såsom bokföring, rapportering, kontakt med myndigheter och styrelsemedverkan.

Vi kan ta hand om hela din ekonomihantering eller i den omfattning du önskar.

Vår affärsidé är att vända oss till företag som inte har behov av att ha en anställd på ekonomiavdelningen på heltid. Trots att behovet kan vara mindre behövs i regel ändå kompetensen av en ekonomiansvarig. 

Med vår lösning får du fördelen med att ha en "hel ekonomiavdelning", allt från ekonomiassistenten till controllern eller i den omfattning du önskar. Ytterligare en fördel är att du alltid har en uppdaterad vikarie som kan rycka in när ordinarie är ledig eller vid sjukdom. Det finns också möjlighet för oss att snabbt sätta in extra resurser vid behov samt bistå med andra administrativa tjänster. 

Grundpelarna för vårt sätt att arbeta är kompetens, yrkesskicklighet, engagemang och hög service. Vi blir gärna ditt bollplank, ger kvalificerade råd och engagerar oss i din styrelse om så önskas.