Bransch:EdTech
Medlem:Andreas Friberg
Hemsida:abbum.se

Abbum är ett digitalt verktyg som förenklar vardagen i förskolan. Abbum fungerar på både datorer, surfplattor och smartphones och innehåller lättanvända funktioner för pedagogisk dokumentation, närvarohantering, kommunikation med vårdnadshavare samt uppföljning och systematiskt kvailtétsarbete.

MER TID TILL VERKSAMHETEN
Abbums lättanvända funktioner för pedagogisk dokumentation, närvaro, kommunikation, planering och uppföljning gör att ni kan fokusera på barnen istället för administration.

MERVA?RDE FO?R VA?RDNADSHAVARE
Vårdnadshavare kan ges tillgång till sitt barns portfolio så att de kan följa den dagliga verksamheten och se hur deras barn utvecklas. Ny information kommuniceras enkelt för att skapa delaktighet.

SMARTPHONE OCH SURFPLATTOR
Abbum fungerar lika bra oavsett om det används på en dator, en smart mobiltelefon eller en surfplatta. Så ni kan t.ex. använda iPads för att dokumentera verksamheten eller registrera närvaro.

INBYGGD LÄROPLANEN
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 Rev. 2016) är inbyggd i Abbum vilket både förenklar dokumentationen och ger en kontinuerlig uppföljning på att läroplansmålen uppfylls.

HÖG SÄKERHET
Abbum använder samma typ av kryptering som banker och är skyddat enligt de senaste rekommendationerna för att ge högsta möjliga säkerhet.

BÅDE BILDER OCH FILMER
I Abbum kan ni lägga in både bilder och filmer, och det finns ingen gräns för hur många som kan kopplas till varje inlägg i dokumentationen.