Nästa föredrag: 25/8 Mötet 25 augusti är endast för medlemmar. Som besökare är du varmt välkommen vid ett senare tillfälle!

Välkommen till Sund Affärsnätverk

Sund Affärsnätverk är en ny knytpunkt för skapande av nya affärer. Nätverkets medlemmar och inbjudna gäster träffas i Lund en gång i veckan och utbyter kontakter och erfarenheter. Syftet är enkelt: att hjälpa varandra till fler goda affärer!