Välkommen till Sund Affärsnätverk

Sund Affärsnätverk är en ny knytpunkt för skapande av nya affärer. Nätverkets medlemmar och inbjudna gäster träffas i Lund en gång i veckan och utbyter kontakter och erfarenheter. Syftet är enkelt: att hjälpa varandra till fler goda affärer!